Κοινοποιησεις

Να, για παράδειγμα, το τι σημαίνει να είσαι άντρας.

Σε μια πόλη. Σε έναν αιώνα.
Σε μια μεταβατική φάση.
Μετασχηματιζόμενος από την επιστήμη.
Κάτω από μια οργανωμένη εξουσία.
Υπομένοντας τρομακτικούς ελέγχους και περιορισμούς.
Σε συνθήκες που δημιουργούνται από τη μηχανοποίηση.
Με την αποτυχία των ριζοσπαστικών ελπίδων.
Σε μια κοινωνία που δεν αποτελεί μια κοινότητα ανθρώπων και που υποτιμά και υποβιβάζει το άτομο.

Όπου η αυξανόμενη δύναμη των αριθμών έχει καταντήσει τον άνθρωπο ασήμαντο και περιφρονητέο.

( SAUL BELLOW, μτφρ. Ε. ΚΟΨΙΔΑ, εκδ. Καστανιώτη)