Κοινοποιησεις
Τόλμησες να τραυματιστείς
Αγκαλιάζοντας εμένα
Τη γεμάτη αγκάθια
Τώρα τα βράδια ο πατέρας μου
Σε κρεμά απ’ το παράθυρο του σπιτιού
Φορά το καλό του ράσο
Σε χτυπά με την ξύλινη σκούπα
Προσπαθεί, λέει
Να διώξει
Τα δαιμόνια
.

(Από την ποιητική συλλογή: 28 μέρες κάτω από τη γη |
Εκδόσεις Θράκα το 2017)