Κοινοποιησεις

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι κουρασμένα και δεν
φαίνεται να υπάρχει άλλο σώμα να αντικαταστήσει το προηγούμενο.
Όμως τουλάχιστον, αρχίζουμε να πλησιάζουμε τους εαυτούς μας
λίγο περισσότερο. Ίσως έτσι μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και
τους άλλους περισσότερο και να κατανοήσουμε τον αιώνιο πυρετό
της ζωής που προκαλεί τη γέννηση όλων των αστερισμών.

Η διαφορά ανάμεσα στα θεία και τα ανθρώπινα έγκειται στο λάθος.
Αν για τον άνθρωπο αυτό είναι το σύνηθες, για τον θεό είναι αιώνια
καταδίκη. Αυτή η παράξενη αδράνεια με παρασύρει αναπόφευκτα
προς την αναζήτηση του τελειότερου Λάθους.
.
(Απόσπασμα από το βιβλίο: Μια συνάντηση με τα απόμακρα σώματα |
Μετάφραση: Ιφιγένεια Ντούμη | Εκδόσεις: Bibliotheque)