Κοινοποιησεις
Η πράξη που απαιτεί το μεγαλύτερο θάρρος είναι η απλή ειλικρινής δήλωση των βαθύτερων σκέψεών μας στον άλλο, χωρίς να μας ωθεί οργή ή θυμός. Κατά κανόνα επικοινωνούμε ανοιχτά μόνο με ανθρώπους με τους οποίους νιώθουμε να είμαστε ισότιμοι από άποψη ισχύος.
Η ικανότητα για καθυστερημένη αντίδραση είναι ένα δώρο (ή βάρος) του πολιτισμού: περιμένουμε να απορροφήσουμε το γεγονός στη συνείδηση και μετά αντιδρούμε. Αυτό μας καθιστά πολιτισμένους αλλά και νευρωτικούς.
Διαχειρίζομαι το πρόβλημα σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Να βλέπω πόσο ξένος είμαι μέσα σ’ αυτό.
(Μετάφραση: Ευαγγελία Ανδριτσάνου)