Κοινοποιησεις
“Εμείς ξέρουμε ότι παντού κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο μπορούμε ν’ αγωνιστούμε, πρέπει ν’ αγωνιστούμε, θα αγωνιστούμε.

Πολίτης του κόσμου. Βαθιά ανθρωπιστής ο ίδιος. Απόλυτα πεισμένος ειρηνιστής και εξαιρετικά καλλιεργημένος. Τρομοκράτης (κατά την «Μπιλντ»).