Κοινοποιησεις

Κι όμως, στη ζωή μου, αγάπησα ή πρόκειται να αγαπήσω
πολλές φορές. Αυτό σημαίνει, άραγε, ότι ο πόθος μου, μόλο
που είναι ειδικός, αγκιστρώνεται σε έναν ορισμένο τύπο;
Άρα ο πόθος μου είναι ταξινομήσιμος;
Ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα που αγάπησα υπάρχει μήπως ένα
κοινό χαρακτηριστικό, ένα και μόνο, όσο ασήμαντο κι
αν είναι (μύτη, επιδερμίδα, ύψος), που να μου επιτρέπει να
πω: “αυτός είναι ο τύπος μου” ή “δεν είναι καθόλου ο τύπος μου”;

.
Μου λένε: αυτό το είδος έρωτα δεν είναι βιώσιμο.
Πώς μπορούμε όμως να “αξιολογήσουμε” τη βιωσιμότητα;
Γιατί το βιώσιμο να ταυτίζεται με το Αγαθό;
Γιατί το “διαρκώ” να είναι προτιμότερο από το “καίγομαι”;