Κοινοποιησεις

 

Η νοσηρή συνθήκη
να μη μπορούμε να σκεφτούμε μαζί,
να μη μπορούμε να σκεφτούμε από κοινού,
να μη μπορεί να σχηματισθεί ανάμεσα στους δύο μία σκέψη,
μας χωρίζει, και δεν υπάρχει φάρμακο.

Γιʼ αυτό και η μείζων συνθήκη
δύο όντων που αλληλοπροσεγγίζονται
είναι να θεσπίσουν νέο θεό,
έναν θεό που νʼ αντιλαμβάνεται μόνος του τον εαυτό του,
και θα διορθώσει αυτό το λάθος,
αυτό το τραύμα το μοιραίο
των δύο χωριστών θεών.

(Μετάφραση: Γιώργος Κεντρωτής)