Κοινοποιησεις

Είναι επείγον και απαραίτητο να καταστεί εκ
νέου ιερός ο κόσμος και να ξαναδοθεί στη
ζωή η αρχική της υπερβατικότητα. Ωστόσο, η
ανακαθιέρωση αυτή δεν μπορεί να γίνει παρά
μόνο με τρόπο λαϊκό, χωρίς δόγματα,
θεολογίες και εκκλησίες. Η ποίηση είναι η
πραγματική λαϊκή ανακαθιέρωση του
κόσμου. ‘Όμως, γνωρίζει επίσης ότι το
βασίλειο αυτό δεν ανήκει ούτε σε εκείνον που
ονομάζουμε «ο άλλος κόσμος». Συνεπώς, δεν
του απομένει παρά να δημιουργήσει ένα νέο
τρίτο κόσμο. Πιο πραγματικός από τους
άλλους, ο κόσμος της ποίησης είναι η
τελευταία μας εναλλακτική δυνατότητα
σωτηρίας, η έσχατη καταφυγή της
μυστηριώδους ανάγκης μας για ύπαρξη. Η
ποίηση είναι λοιπόν ανάγκη, θεμελιώδης
προϋπόθεση, αναγνωρισμένη ή μη, για την
ύπαρξη του ανθρώπου.