Κοινοποιησεις

Πάντα ξοδεύει μια δεκάρα
όπως θα ξόδευες ένα δολάριο
και πάντα ξοδεύει ένα δολάριο
όπως ξοδεύεις έναν πληγωμένο αετό
και πάντα ξοδεύει έναν πληγωμένο αετό
όπως ξοδεύεις όλον τον ουρανό.
.
(Μετάφραση: ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ)