Κοινοποιησεις

 

Καὶ δίνει δύναμη, ἔπαρση, σιγουριά!
Σὰ νάσαι ὁ βασιλιὰς ὅλου τοῦ κόσμου –
ἔστω κι ἂν ἡ σκέψη σου ὁδηγάει τρεμάμενο τὸ χέρι,
ν’ ἀμβλύνῃ ὅσο μπορεῖ, τὴ γωνία τῆς σκόπευσης!..
῞Ωστε ἀπὸ δῶ ἀρχινάει τὸ κύλισμα!..
᾿Απ’ τὸ μεθύσι τοῦ ὅπλου!.. Τοῦ ὅπλου ποὺ θέλει,
ποὺ ζητάει, ποὺ κυβερνάει παρευτὺς τὸν ἀφέντη του,
φτάνει νὰ ρίξῃ τὴν πρώτη!..
Σβήνουν ὅλα: κι ὁ πανικός, κι ὁ τρόμος,
κ’ ἡ ἀγάπη στὴ ζωή, κ’ ἡ ἀγάπη στὸν ἄλλον
κ’ ἡ ἀγάπη σ’ ὅ,τι ἄλλο!
Τ’ ὅπλο διψάει τὴ σάρκα, τὴ ζητάει τὴ σάρκα,
τὴ λιμάζει!..