Κοινοποιησεις
Μιὰ περηφάνια γι’ αὐτὴ τὴν πόλη – τὴν ἀγαποῦσα!.. Νὰ
μποροῦσα νὰ φιλήσω τὰ στίλβοντα φώτα της, νὰ χαϊδέψω τοὺς
τοίχους τῶν σπιτιῶν της, ν’ ἀκουμπήσω τὸ ξαναμμένο μάγουλό
μου στὶς ἀσφάλτους της! Νὰ μποροῦσα νὰ τὴν ἀγκαλιάσω καὶ
νὰ σφίξω ἀπάνω στὸ στῆθος μου ὅλους μου τοὺς δρόμους της,
τὰ σπίτια της, τὶς μεσονύχτιες ὧρες της!
 
(Από το βιβλίο: Πυραμίδα 67)