Κοινοποιησεις
Punk Βραδιά στη Φαβέλα
Ημερομηνία: Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 στις 10 μ.μ. – 3 π.μ

DJ:
Kwstas Mat από The Titz Punk Rock

Διοργάνωση:

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Φαβέλα – Free Social Center Favela

Διεύθυνση:

Ναυάρχου Βότση 11, 18533 Πειραιάς

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Φαβέλα – Free Social Center Favela
https://www.facebook.com/freesocialcenterfavela/?eid=ARD9h40-hjJy7eZZ-XctRwV_U3M6j5pDAGeGDyiFr7A1lwe5fP5XTR68jZD0dMpynWPW1Sj2zZUFMqaU