Κοινοποιησεις

Είμαι ο εκλεκτός φουκαράς της ζωής…
Οπλισμένος με πληγές, χάπια, τσιγάρα, διαβατήριο, συνάλλαγμα…
Περνάω ελεύθερα από τη μια διάσταση στην άλλη…
Και επιστρέφω γκρινιάζοντας…
Σε δυσδιάστατες άγραφες σελίδες…

(Φωτογραφία: Χρήστος Διαμάντης)