Κοινοποιησεις

Είναι αυτή η αίσθηση
όταν είμαι μαζί του…
Όσο νεκροί και αν είναι
όλοι γύρω μου,
μπορώ και βλέπω το αύριο στα μάτια τους.
Όσο γκρι και αν είναι
όλα γύρω μου,
μπορώ να δω τα χρώματα μέσα απ’ τους τοίχους,
όλα μαύρα…
μα μπορώ και περπατάω
σε μια λευκή δέσμη φωτός.
.

(Republication Irregular Minds | 2012)