Κοινοποιησεις

Αν είχα ν’ απαντήσω στο εξής ερώτημα: Τι είναι σκλαβιά;
και με μια μόνη λέξη ν’ απαντήσω: δολοφονία, η σκέψη μου
θα ήταν αρχικά κατανοητή.
Δεν θα ‘χα ανάγκη από μια μακροσκελή ομιλία για ν’ αποδείξω
ότι η δύναμη ν’ αφαιρείς από τον άνθρωπο τη σκέψη,
τη θέληση, την προσωπικότητα, είναι μια δύναμη ζωής και θανάτου,
και πώς το να κάνεις σκλάβο έναν άνθρωπο σημαίνει
να τον δολοφονήσεις.
Γιατί λοιπόν σ’ αυτήν την άλλη ερώτηση: Τι είναι ιδιοκτησία;
να μην μπορώ πάλι ν’ απαντήσω: κλεψιά, χωρίς να έχω τη
βεβαιότητα πώς με καταλαβαίνουν, εφόσον η δεύτερη αυτή
απάντηση είναι τροποποίηση τής πρώτης.
.
(Από το βιβλίο: Τι είναι η ιδιοκτησία | Εκδότης: Αναγνωστίδης |
Μετάφραση: Ιάννης Λο Σκοκκό)