Κοινοποιησεις

Να σε κυβερνούν σημαίνει να σε παρακολουθούν,
να σε επιθεωρούν, να σε χαφιεδίζουν,
να σε καθοδηγούν, να σε νομοθετούν,
να σε ρυθμίζουν, να σε περιορίζουν,
να σε κατηχούν, να σε νουθετούν,
να σε ελέγχουν, να σε αποτιμούν,
να σε κρίνουν, να σε λογοκρίνουν,
να σε διοικούν, άνθρωποι που δεν έχουν ούτε την αξία
ούτε την αρετή για να το κάνουν.

Να σε κυβερνούν σημαίνει με κάθε ευκαιρία,
σε κάθε σου κίνηση, να σε σημειώνουν,
να σε καταχωρούν, να σε καταγράφουν,
να σε τιμολογούν, να σε σφραγίζουν,
να σε καταμετρούν, να σε ταξινομούν,
να σε εκδίδουν, να σε απολύουν,
να σε εξουσιοδοτούν, να σε υποσημειώνουν,
να σε νουθετούν, να σε εμποδίζουν,
να σε μετασχηματίζουν, να σε ευθυγραμμίζουν, να σε διορθώνουν.

Σημαίνει, με τη δικαιολογία του δημόσιου οφέλους και στο όνομα
του γενικού συμφέροντος, να σε φορολογούν,
να σε ταλαιπωρούν, να σε ληστεύουν,
να σε εκμεταλλεύονται, να σε μονοπωλούν,
να σε ιδιοποιούνται, να σε συνθλίβουν,
να σε εξαπατούν, να σε κλέβουν,
κι έπειτα, με τη μικρότερη διαμαρτυρία σου,
με την πρώτη σου αντίρρηση, να σε καταστέλλουν,
να σε αλλάζουν, να σε εξευτελίζουν,
να σε προσβάλουν, να σε κυνηγούν,
να σε βασανίζουν, να σε αμαυρώνουν,
να σε αφοπλίζουν, να σε εκτρέπουν,
να σε φυλακίζουν, να σε τουφεκίζουν,
να σε βομβαρδίζουν, να σε δικάζουν,
να σε καταδικάζουν, να σε εξορίζουν,
να σε θυσιάζουν, να σε πουλάνε,
να σε προδίδουν και στο τέλος να σε γελοιοποιούν,
να σε βιάζουν, να σε ατιμάζουν.
Αυτό είναι η κυβέρνηση, αυτό είναι η δικαιοσύνη της,
αυτό είναι η ηθική της!