Κοινοποιησεις

Αυτονόητα απέχουμε από ό,τι
περιλαμβάνει την εκμετάλλευση
ΚΑΙ των μη ανθρώπινων ζώων.