Κοινοποιησεις

Οι κραυγές είναι το μόνο που μας έχει απομείνει.
Ιδίως τα βράδια, όταν η νύχτα κατεβαίνει χαμηλά και οι παρουσίες
στις απουσίες τους είναι επώδυνες. Οι πιο δυνατές κραυγές είναι αυ-
τές που δεν έχουν φωνή. Πάνε μακριά, αλλά δεν φεύγουν. Η ηχώ
τους ξαναγυρίζει έντονα σε μας.
.
(Από το βιβλίο: Παράπλευρες καθημερινέ απώλειες | Οι εκδόσεις των συναδέλφων)