Κοινοποιησεις

Γάμοι καριέρας – Κάποιες γυναίκες δεν παντρεύονται. Διορίζονται
σε μια θέση με καλές προοπτικές. Πολιτικοί καριέρας, ανερχόμενοι
επιχειρηματίες ή καλλιτεχνικοί παράγοντες είναι καλές ευκαιρίες για
γάμο. Τα κορίτσια δείχνουν την πραμάτεια τους με θάρρος. Είναι ελεύ-
θερες και τολμηρές. Και αν αποτύχουν, δεν το βάζουν κάτω. Είναι
ακόμα νέες και μαχητικές. Μαθαίνουν και αξιοποιούν την πείρα τους
και ξαναχτυπούν για την επόμενη θέση. Κάποτε τη βρίσκουν. Πά-
ντα υπάρχουν άντρες που δεν ζητούν γυναίκα, αλλά διακόσμηση. Θέ-
λουν το νέο αξεσουάρ να ταιριάζει με τη βίλα τους, το αυτοκίνητο
τους και να είναι πρώτο τραπέζι πίστα. Αν μπουν και στις κοσμικές
σελίδες, δικαιώνονται για όλα. Πέτυχαν με το παραπάνω.
.
(Από το βιβλίο: Παράπλευρες καθημερινές απώλειες | Μικρά κείμενα |
Εκδόσεις: Οι εκδόσεις των συναδέλφων)