Κοινοποιησεις

Καπνίζω και πίνω καφέδες, προσπαθώντας και πάλι να τελειώσω
τούτο το κομμάτι στην ώρα του. Έχω κάτσει από το πρωί.
Μόνο το όνομα μου έχω γράψει. Και επιμένω. Λέω “αυτή είναι η
δουλειά μου: να γράφω”. Και όταν σηκώνομαι να βγάλω έξω τη
σακούλα με τα σκουπίδια, βλέπω πως είναι γεμάτη αποκλειστικά
με γόπες και φίλτρα καφέ. Καταλαβαίνω πως αυτή ήταν η ημερήσια
παραγωγή μου. Το γράψιμο ήταν απλά μια πρόφαση. Συμβαίνει
συχνά στους ανθρώπους να εξιδανικεύουν αυτό που κάνουν.