Κοινοποιησεις

Υπάρχει ένας πόνος που δεν μπορώ να αγνοήσω,
ένα δωμάτιο στο Παρίσι.
Με χαμηλωμένα φώτα να ημερέψει η αλήθεια.
Ένα δρομάκι με αργόσυρτα
Βήματα, λέξεις που παρηγορούν τις μοναξιές.
Ένα πρόσωπο, όχι δύο.
Και ο Χρόνος λιγότερος από ποτέ,
ο χρόνος πένθιμος.
Δεν θα δυσκολευτώ να
Αγαπήσω το ξέρω,
αυτό το πρόσωπο θα είναι ιερό.
Θα σε φιλήσω και μόνο
Εσύ θα ξέρεις πια ποιός είμαι εγώ.
Ίσως ούτε εγώ.
Ένα δωμάτιο στο Παρίσι.
Και δεν θέλω να είναι φωτεινό.
Μόνο να καταλαβαίνει που και που αυτά
που θα έχω να του πω.
Να καταλαβαίνει αυτά που θα έχω να του πω.
Ένα
Δωμάτιο στο Παρίσι.