Κοινοποιησεις
 
Όταν με ρωτήσουν τόπο κατοικίας
Θα τους πω εδώ
Όταν με ρωτήσουν ημερομηνία γέννησης
Θα τους πω τώρα
Κι αν με ρωτήσουν πώς
Θα χαμογελάσω και θα πω έτσι
Κι αν με ρωτήσουν γιατί
Θα τους κοιτάξω στα μάτια.