Κοινοποιησεις
Τα βράδια όταν κάθεται
Μέσα μου ο κουρνιαχτός
Ακούγονται φωνές στο άδειο σπίτι.
Είναι τα ποιήματά σου
Στο συρτάρι μου
Διεκδικώντας φως.