Κοινοποιησεις
Όταν φοβήθηκε
έφτιαξε τις λέξεις
Από τότε αγαπάει
πάντοτε δια μέσου