Κοινοποιησεις
Η διεύθυνσή μου είναι αόριστη,
ζω σ’ ανοιχτές θάλασσες,
σ’ ανοιχτές στεριές,
πόλη μου είναι η γεωγραφία:
η οδός λέγεται «Φεύγω»,
ο αριθμός «Και δε θα γυρίσω».