Κοινοποιησεις

Έχω για τη ζωή μιαν αντίληψη δραματική και ρομαντική.
Ο,τι δεν αγγίζει βαθιά την ευαισθησία μου δεν με ενδιαφέρει.
Όσον αφορά την ποίηση, στην πραγματικότητα καταλαβαίνω πολύ λίγα πράγματα.
Γι’ αυτό συνεχίζω με τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας.
Ίσως απ’ αυτά τα φυτά, τη μοναξιά, τη σκληρή ζωή, βγαίνουν οι μυστικές,
αληθινά βαθιές «Ποιητικές Πραμάτειες» που κανείς δεν μπορεί να διαβάσει,
γιατί κανείς δεν τις έγραψε.