Κοινοποιησεις

Καθαρός βραδινός ουρανός,
διαυγή μακρινά αστέρια,
καθαρά όπως η ευτυχία του παιδιού.
Ω! γιατί  πρέπει  να  σκέφτομαι για σας;
Αστέρια, είστε διάφανα όπως η ευτυχία μου!

Γιατί είσαι δυστυχισμένος;  –
Μου λένε οι άνθρωποι.
Τόσο είμαι δυστυχισμένος,
καλοί άνθρωποι, όσο τ’ αστέρια κι ο ουρανός –
τ’ αστέρια κι ο ουρανός – μα εγώ είμαι άνθρωπος!..

Οι άνθρωποι, ο ένας με τον άλλο,
φθονούν, τρέφονται.
Εγώ ήδη είμαι ενάντια,
μόνο ζηλεύω τα όμορφα αστέρια,
μόνο τη θέση τους θα’ θελα να πάρω.