Κοινοποιησεις

Ό,τι αρχίζει, θα τελειώσει.
Ό,τι δεν αρχίσει δεν θα τελειώσει και ποτέ.
Έρωτας δεν είναι μόνο ό,τι εκπληρώθηκε –
είναι και ό,τι πόθησες.
Ίσως γι αυτό μας τρώνε για πάντα οι ανεκπλήρωτοι έρωτες.
Δεν πεθαίνουν γιατί δεν κατάφεραν να γεννηθούν