Κοινοποιησεις

Πρώτα έκλεισε το ακουστικό στο καρτοτηλέφωνο.
Μετά έβαλε την τηλεκάρτα στην τσέπη του.
Μετά έβαλε τα κλάματα στη μέση της ακτίνας.
Έλεγε: Τέσσερα χρόνια με περίμενε, δεν μπορού-
σε να περιμένει άλλο ένα;
Κανείς δεν του είπε οι άνδρες δεν κλαίνε.
Κανείς δεν του είπε είναι πουτάνα.
Όλοι τον αγκάλιασαν και είπαν γαμώ τη φυλακή.