Κοινοποιησεις

Η ψεύτικη κουλτούρα,
η ψεύτικη τέχνη,
η ψεύτικη ηθική,
η ψεύτικη θρησκεία,
όλα θα εξαφανιστούν,
όλα θα τα φάμε
όσο πιο άγρια μπορούμε