Κοινοποιησεις

Κανένα νέο μήνυμα

Όλα ληφθέντα
Αναγνωσθέντα
Διαγραφέντα

Και λίγα, ελάχιστα απ’ αυτά
Αλησμόνητα

Οι νέοι φίλοι
Ποτέ δε θα ΄ναι
Σαν τους παλιούς

Εκείνους που απλώς χτυπούσαν
Το θυροτηλέφωνο