Κοινοποιησεις

Οι λυγμοί είναι αρχέγονοι
το ίδιο και οι απελπισίες

όλα είναι αρχέγονα

οι αρρώστιες
τα χρέη
και τα ιδανικά
ο εαυτός μου ίσως…

κι έτσι δεν μπορεί να βουβαθεί
με σκόρπιες λέξεις

Από το βιβλίο: Δημήτρης Τρωαδίτης, «Η μοναξιά του χρόνου»
Εκδόσεις Οδός Πανός, Αθήνα 2016, σ. 14.