Κοινοποιησεις

Εξώφυλλο: Τοίχος στο Κουκάκι.

Η αργία εγέννησε την πενίαν.
Η πενία έτεκεν την πείναν.
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου.

~Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Οι Έμποροι των Εθνών