Οι 10 Πολύχρωμες Πόλεις της Γερμανίας

Η Γερμανία αγκαλιάζει την τέχνη του δρόμου ως μέρος του πολιτισμού της, εμπλουτίζοντας με χρώματα τον αστικό ιστό και δίνοντας συγχρόνως στους καλλιτέχνες του δρόμου φωνή.

Κοινοποιησεις

Η Γερμανία αγκαλιάζει την τέχνη του δρόμου ως μέρος του πολιτισμού της, εμπλουτίζοντας με χρώματα τον αστικό ιστό
και δίνοντας συγχρόνως στους καλλιτέχνες του δρόμου φωνή.

Αυτές είναι οι 10 πόλεις της Γερμανίας όπου οι λάτρεις της τέχνης του δρόμου
μπορούν να δούν πολλά σχέδια που θα τους κάνουν ευτυχισμένους:

– Cologne
– Frankfurt
– Hamburg
– Leipzig
– Berlin
– Mainz
– Munich
– Bremen
– Volklingen
– Stuttgart