Κοινοποιησεις

Κόκκινα πόθου, πάθους
Κόκκινα επιθυμίας, αμαρτίας
Κόκκινα έντασης, φευγιού
Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς
Κόκκινα
Ολέθρια κόκκινα
Παπούτσια κόκκινα.

(Επιμέλεια: ΔΟΥΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ –
Φωτογραφία: Χρήστος Διαμάντης)