Κοινοποιησεις

 

 

Βλέπω τη ζωή που έζησα
κάτω από το σημάδι μιας αλήθειας άγνωστης
έτσι,
που όλη χάνεται
κι όλη πάνω μου θα ξαναπέσει…
Ήρθα από μακριά
από το άγνωστο,
σχεδόν στην καρδιά
στον χρόνο,
σχεδόν αισθάνομαι ήδη
τον τρόμο εκείνου που πεθαίνει…

Κι είναι ανέγγιχτη ακόμα η ζωή μου.
Ακόμα την ονειρεύομαι,
την χάνω.
Από άγνωστο σε άγνωστο είναι ατέλειωτη
η φυγή στον καιρό της νεότητας
σ’ έναν άκτιστο χρόνο που σκορπίζει
στις μέρες που έζησα στο όνειρο.
Στο όνειρο που ο αγνός το νομίζει
για παιχνίδι με το κακό και την συγχώρεση.

Ήρθα αγνός στη ζωή.
Όσο περισσότερο αμάρτησα,
τόσο πιο άδολος
κι άφοβος έπαιξα την παρτίδα.
Χαμένη ή κερδισμένη,
το ίδιο επιμένω.