Κοινοποιησεις
 
Τόσα πολλά λόγια, λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να σε αγγίξω.
Αν μπορούσα να κοιμηθώ με τα χέρια μου τυλιγμένα στο
κορμί σου, το μελάνι θα έμενε στο μπουκάλι

.
Γιώργος Τζήμας)