Κοινοποιησεις

Σήμερα που σαπίζει ο κόσμος, κι η ατιμία
κι ο συμβιβασμός εξευτελίζουν και τις πιο
γενναίες ψυχές, μια μονάχα τακτική είναι
πρακτική και συμφέρει. Να’σαι ανένδοτος.