Κοινοποιησεις

Πες το παραξενιά, πες το μοίρα, μου ’λαχε να ζήσω
τα όσα έζησα και να τα κάμω ποίηση.
Αν δεν τα ’χα ζήσει και τα έγραφα παρ’ όλα αυτά,
τότε ίσως να ’μουνα μεγάλος ποιητής

(Νίκος Καββαδίας | Οκτώβριος 1974)