Κοινοποιησεις

Εἶσαι ἄνθος πολυμύριστο ποὺ τἄρωμα ἐμεράθη
καὶ πάρωρα ξεχάστηκε σὲ μία γωνιὰ καὶ λυώνει
ὥριο κορμὶ ποὺ σώθηκε καὶ φθάρτηκε ἀπ᾿ τὰ πάθη
καὶ μία ἱστορία χαρούμενη ποὺ θλιβερὰ τελειώνει.

 

(Δημοσιεύτηκε στὸ Περιοδικὸ τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας
στὶς 18 Μαρτίου 1928)