Κοινοποιησεις

Νὰ μὴν εἰρηνεύεις ἀνώφελα.
Νὰ μὴν πολεμᾶς ἐπίσης ἀνώφελα.
Ν’ ἀγαπᾶς τὸν ἥλιο, μὰ ὄχι σὰν θεότητα.
Ν’ ἀποστρέφεσαι τὴ σελήνη σὰν ἔδαφος.
Νὰ θυμᾶσαι λιγάκι τὸ θάνατο, μὰ ὄχι σὰν θάνατο.
Νὰ βλέπεις τὴ ματαιότητα καὶ τῆς ἰδέας τῆς ματαιότητας.
Νὰ λὲς ἕλληνας καὶ νὰ νιώθεις ἄλλην ὀμορφιά, νὰ μὴ νιώθεις ἑλληνικότητα.
Νὰ γράφεις ἀγαπώντας τὸ ἄγραφο.
Νὰ στοχάζεσαι πέρ’ ἀπ’ τοὺς στοχασμούς σου.
Νὰ μὴν ξεχνᾶς τὴν ὕπαρξη τοῦ Ἀνύπαρχτου.
Νά τὰ διαβάζεις κάθε μέρα τοῦτα.

(Ο Νίκος Καρούζος στις 21.12.71 στο σπίτι του Ηλία Πετρόπουλου,
έκατσε μπρος στην γραφομηχανή και του έγραψε…|
Γραμμένο από τόν Ηλία Πετρόπουλο έπειτα δημοσιεύτηκε στις 31/8/1994
στην Ἐλευθεροτυπία στις 19/12/1994)