Κοινοποιησεις

Η άνοδος του ψωμιού δημιουργεί νέα άνοδο του
ψωμιού
Η άνοδος των ενοικίων
Αμέσως προκαλεί το διπλασιασμό των ενοικίων
Η άνοδος των ενδυμάτων
Οδηγεί σε νέα άνοδο των ενδυμάτων.
Αδυσώπητα
Στριφογυρίζουμε σ΄έναν φαύλο κύκλο.
Μες στο κλουβί έχεις τροφή.
Λίγη, ωστόσο έχεις.
Έξω απ΄αυτό έχεις μονάχα απέραντη ελευθερία.

.
(Ποιήματα επείγουσας ανάγκης | Μετάφραση: Αργύρης Χιόνης |
εκδόσεις Γαβριηλίδης | 2008)