Κοινοποιησεις
 
Συχνά λέω ὃτι πρέπει
νά κάνω αὐτό ᾒ ἐκεῖνο
κι ἐγώ τό ἔχω κάνει
ἀκριβῶς πρίν ἀπό λίγο.
Μά ποῦ ἢμουν λοιπόν λέω.
Σέ αὐτό τό βαθμό ἀπουσιάζω
ἀπό τόν ἑαυτό μου;
Πῶς ὃταν πρέπει νά σβήσω το φῶς
τό φῶς ἔχει ἢδη σβηστεῖ.
Καί ὃταν πρέπει νά σέ ξεχάσω
ἐσύ ἔχεις ἢδη ξεχαστεῖ.
Κι ἐνῶ τό γράμμα πού θέλω νά γράψω
ἔχει ἢδη γραφεῖ πρίν ἀπό ἕνα χρόνο;
Ἀπό κάποιον ἂλλο βέβαια.
Νεκρό πού ἀντιγράφει τόν ἑαυτό μου.
Θά ὑπάρχει ἲσως μιά κενή φάση στή ζωή.
Σάν ἀνύπαρκτη φράση.