Κοινοποιησεις

Να βυθίζεσαι
στα τραγούδια σου.
Να ξεκινάς με ένα Λα κι όλη
η μουσική
να φανερώνει
μπρος σου μια πόλη λιμάνι στον αμερικάνικο νότο.