Κοινοποιησεις

 

Να τα θεωρείς όλα χαμένα.
Έτσι μόνο όλα είναι πιθανά.

Τότε το βήμα το οποιοδήποτε
το πρώτο μπορεί να ’ναι∙
η καθεμιά χειρονομία
όλες τις χειρονομίες να περικλείει.

Να τα θεωρείς όλα χαμένα.
Ν’ αφήνεις μόνες τους ν’ ανοίγουν
οι θύρες που απομένουν.

Ή καλύτερα ακόμη:
Ν’ αφήνεις να μην ανοίγουν καν.

(Μετάφραση: Έλενα Σταγκουράκη)