Κοινοποιησεις
Δεν πολεμάμε τον φασισμό μαζί με την κυβέρνηση,
αλλά σε πείσμα της κυβέρνησης.
Ξέρουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν επιθυμεί την καταστροφή
του φασισμού, γιατί η αστική τάξη είναι υποχρεωμένη
να προσφεύγει σε αυτόν, κάθε φορά που βλέπει την εξουσία
να της φεύγει από τα χέρια.