Κοινοποιησεις

Ζητάς κάποιον που ξυπνά κάτι που είναι θαμμένο μέσα σου,
και εφόσον κάποιος το κάνει, εσύ θέλεις αυτό να συμβαίνει
συνέχεια και μένεις μαζί μ’ αυτόν τον άνθρωπο.
Όμως, άνθρωποι ερωτευμένοι, δεν είναι ερωτευμένοι μονάχα
ο ένας με τον άλλο, υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο που αναμιγνύεται,
κι αυτό το στοιχείο είναι ένα ιδεώδες.
Και οι δύο πρέπει να αγαπούν το ίδιο ιδεώδες, να το μοιράζονται.
Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν είναι αγάπη, είναι αναγκαιότητα.