Κοινοποιησεις

 

Όμως και κάτω από εμάς ακόμα
υπάρχουνε κι άλλα επίπεδα,
και κάτω απ’ αυτά φαίνεται πως
κι άλλα επίπεδα είναι, όπου
εμάς τους δύστυχους
υπάρχουν άνθρωποι που
ευτυχισμένους
μας λένε.