Κοινοποιησεις

Μάθαινε και τα απλούστερα!
Γι’ αυτούς που ο καιρός τους ήρθε
Ποτέ δεν είναι αργά!

Μάθαινε το α β γ , δε σου φτάνει , μα εσύ
Να το μαθαίνεις! Μη σου κακοφανεί!
Ξεκίνα! Πρέπει όλα να τα ξέρεις!
Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία!
Μάθαινε, άνθρωπε στο άσυλο!
Μάθαινε, άνθρωπε στη φυλακή!
Μάθαινε, γυναίκα στην κουζίνα!
Μάθαινε, εξηντάχρονε!
Εσύ πρέπει να πάρεις την εξουσία!
Ψάξε για σχολείο, άστεγε!
Προμηθέψου γνώση, παγωμένε!
Πεινασμένε, άρπαξε το βιβλίο.
Είναι ένα όπλο!
Εσύ πρέπει να πάρεις την εξουσία!
Μην ντρέπεσαι να ρωτήσεις, Σύντροφε!
Μην αφεθείς να πείθεσαι
Μάθαινε να βλέπεις συ ο ίδιος!
Ότι δεν ξέρεις ο ίδιος
Καθόλου δεν το ξέρεις!
Έλεγξε το λογαριασμό
Εσύ θα τον πληρώσεις!
Ψάξε με τα δάκτυλα κάθε σημάδι!
Ρώτα, πως βρέθηκε αυτό εδώ.
Εσύ πρέπει να πάρεις την εξουσία!