Κοινοποιησεις

Ήρθαν οι μέρες της σιωπής
Σε πληκτρολόγιο αφής
Τις σκέψεις μου γελάω

Μες τα ερείπια της ψυχής
Ιούδα να’ θεις να με βρεις
Τις άρνησες μεθάω

Ήρθε κι αυτή η αναμονή
Εσώκλειστη βράδυ πρωί
Τον ήλιο προσπερνάω

Μες τα βαγόνια της φυγής
Κάθετοι, ορίζοντες της γης
Τις φυλακές γερνάω

Ήρθες σε ώρες ανακωχής
Σώμα με μύρο αμαρτωλής
Τις ώρες μου μικραίνω

Μες σε δωμάτια, σπηλιές
Άνομοι έρωτες πληγές
Τις μνήμες φυγαδεύω

Ήρθα σε ζοφερούς καιρούς
Άγιο στέμμα της πειθούς
Τις λέξεις ανασταίνω
Μες σε αυτό το γολγοθά
Τα όνειρα δε ζουν στο θα
Τις έννοιες γαληνεύω